فوتبــال 11

شنبه، 06 آذر 1400 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
6.68
نمره
6.87
15
شوت
7
2
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
1
6
شوت بلاک شده
5
9
شوت داخل محوطه
4
6
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
2
532
تعداد پاس
369
450
پاس صحیح
281
85
دقت پاس ٪
76
14
سانتر
10
6
کرنر
4
25
پرتاب اوت
23
13
خطا
20
1
آفساید
0
4
کارت زرد
5
61
دوئل موفق
56
18
نبرد هوایی موفق
11
55
مالکیت ٪
45
6
شوت
5
1
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
3
5
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
1
276
تعداد پاس
230
237
پاس صحیح
186
86
دقت پاس ٪
81
5
سانتر
3
1
کرنر
1
0
کارت زرد
3
24
دوئل موفق
19
6
نبرد هوایی موفق
3
65
مالکیت ٪
35
9
شوت
2
1
شوت در چارچوب
0
4
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
1
5
شوت خارج محوطه
1
0
مهار دروازه بان
1
256
تعداد پاس
139
213
پاس صحیح
95
83
دقت پاس ٪
68
9
سانتر
7
5
کرنر
3
1
آفساید
0
4
کارت زرد
2
37
دوئل موفق
37
12
نبرد هوایی موفق
8
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11