فوتبــال 11

یکشنبه، 30 آبان 1400 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازی
67
مالکیت ٪
33
6.8
نمره
6.94
22
شوت
8
6
شوت در چارچوب
6
9
شوت خارج چارچوب
2
7
شوت بلاک شده
0
10
شوت داخل محوطه
5
12
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
5
مهار دروازه بان
6
643
تعداد پاس
328
566
پاس صحیح
262
88
دقت پاس ٪
80
40
سانتر
6
17
کرنر
0
22
پرتاب اوت
12
6
خطا
9
1
آفساید
1
0
کارت زرد
3
51
دوئل موفق
42
12
نبرد هوایی موفق
16
62
مالکیت ٪
38
9
شوت
1
2
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
0
6
شوت خارج محوطه
1
1
مهار دروازه بان
2
324
تعداد پاس
198
289
پاس صحیح
161
89
دقت پاس ٪
81
17
سانتر
3
6
کرنر
0
1
آفساید
1
24
دوئل موفق
18
6
نبرد هوایی موفق
6
72
مالکیت ٪
28
13
شوت
7
4
شوت در چارچوب
5
3
شوت خارج چارچوب
2
6
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
5
6
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
4
مهار دروازه بان
4
319
تعداد پاس
130
277
پاس صحیح
101
87
دقت پاس ٪
78
23
سانتر
3
11
کرنر
0
0
کارت زرد
3
27
دوئل موفق
24
6
نبرد هوایی موفق
10
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11