فوتبــال 11

یکشنبه، 19 دی 1400 ساعت ۱۹:۰۰
 
آمار بازی
63
مالکیت ٪
37
6.67
نمره
6.76
18
شوت
17
4
شوت در چارچوب
8
9
شوت خارج چارچوب
7
5
شوت بلاک شده
2
10
شوت داخل محوطه
9
8
شوت خارج محوطه
8
2
ایجاد موقعیت خطرناک
4
6
مهار دروازه بان
2
546
تعداد پاس
323
465
پاس صحیح
246
85
دقت پاس ٪
76
22
سانتر
8
7
کرنر
4
14
پرتاب اوت
15
11
خطا
14
3
آفساید
1
4
کارت زرد
3
67
دوئل موفق
46
23
نبرد هوایی موفق
13
59
مالکیت ٪
41
5
شوت
9
0
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
5
1
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
251
تعداد پاس
176
205
پاس صحیح
135
82
دقت پاس ٪
77
11
سانتر
7
4
کرنر
3
2
آفساید
0
1
کارت زرد
0
32
دوئل موفق
25
13
نبرد هوایی موفق
9
67
مالکیت ٪
33
13
شوت
8
4
شوت در چارچوب
6
5
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت بلاک شده
0
8
شوت داخل محوطه
5
5
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
5
مهار دروازه بان
2
295
تعداد پاس
147
260
پاس صحیح
111
88
دقت پاس ٪
76
11
سانتر
1
3
کرنر
1
1
آفساید
1
3
کارت زرد
3
35
دوئل موفق
21
10
نبرد هوایی موفق
4
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11