فوتبــال 11

شنبه، 23 بهمن 1400 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
69
مالکیت ٪
31
7.08
نمره
6.51
20
شوت
8
6
شوت در چارچوب
4
6
شوت خارج چارچوب
3
8
شوت بلاک شده
1
12
شوت داخل محوطه
8
8
شوت خارج محوطه
0
3
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
2
716
تعداد پاس
321
632
پاس صحیح
243
88
دقت پاس ٪
76
30
سانتر
6
10
کرنر
0
21
پرتاب اوت
14
10
خطا
6
1
آفساید
0
3
کارت زرد
2
45
دوئل موفق
46
7
نبرد هوایی موفق
8
73
مالکیت ٪
27
11
شوت
3
1
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
6
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
382
تعداد پاس
144
339
پاس صحیح
111
89
دقت پاس ٪
77
18
سانتر
2
7
کرنر
0
1
آفساید
0
1
کارت زرد
0
25
دوئل موفق
22
4
نبرد هوایی موفق
4
65
مالکیت ٪
35
9
شوت
5
5
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
5
4
شوت خارج محوطه
0
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
2
334
تعداد پاس
177
293
پاس صحیح
132
88
دقت پاس ٪
75
12
سانتر
4
3
کرنر
0
2
کارت زرد
2
20
دوئل موفق
24
3
نبرد هوایی موفق
4
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11