فوتبــال 11

جمعه، 01 بهمن 1400 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازی
68
مالکیت ٪
32
6.65
نمره
7.06
18
شوت
8
7
شوت در چارچوب
5
7
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
0
16
شوت داخل محوطه
7
2
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
3
3
مهار دروازه بان
7
659
تعداد پاس
319
531
پاس صحیح
190
81
دقت پاس ٪
60
34
سانتر
5
10
کرنر
1
40
پرتاب اوت
21
7
خطا
10
1
آفساید
3
4
کارت زرد
2
65
دوئل موفق
63
27
نبرد هوایی موفق
26
66
مالکیت ٪
34
9
شوت
4
3
شوت در چارچوب
4
4
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
3
331
تعداد پاس
179
257
پاس صحیح
102
78
دقت پاس ٪
57
12
سانتر
2
5
کرنر
1
1
آفساید
2
28
دوئل موفق
34
15
نبرد هوایی موفق
12
71
مالکیت ٪
29
9
شوت
4
4
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
0
9
شوت داخل محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
328
تعداد پاس
140
274
پاس صحیح
88
84
دقت پاس ٪
63
22
سانتر
3
5
کرنر
0
0
آفساید
1
4
کارت زرد
2
37
دوئل موفق
29
12
نبرد هوایی موفق
14
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11