فوتبــال 11

شنبه، 02 بهمن 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
6.56
نمره
6.73
16
شوت
4
3
شوت در چارچوب
2
9
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت بلاک شده
0
10
شوت داخل محوطه
3
6
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
0
مهار دروازه بان
2
609
تعداد پاس
456
529
پاس صحیح
367
87
دقت پاس ٪
80
26
سانتر
8
7
کرنر
3
17
پرتاب اوت
18
14
خطا
7
5
آفساید
1
2
کارت زرد
2
37
دوئل موفق
53
11
نبرد هوایی موفق
13
49
مالکیت ٪
51
9
شوت
2
2
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
0
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
2
257
تعداد پاس
280
226
پاس صحیح
242
88
دقت پاس ٪
86
18
سانتر
6
6
کرنر
2
2
آفساید
0
17
دوئل موفق
32
3
نبرد هوایی موفق
6
67
مالکیت ٪
33
7
شوت
2
1
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
352
تعداد پاس
176
303
پاس صحیح
125
86
دقت پاس ٪
71
8
سانتر
2
1
کرنر
1
3
آفساید
1
2
کارت زرد
2
20
دوئل موفق
21
8
نبرد هوایی موفق
7
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11