فوتبــال 11

شنبه، 25 دی 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
53
مالکیت ٪
47
7.13
نمره
6.71
19
شوت
12
6
شوت در چارچوب
4
7
شوت خارج چارچوب
5
6
شوت بلاک شده
3
9
شوت داخل محوطه
10
10
شوت خارج محوطه
2
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
4
مهار دروازه بان
4
429
تعداد پاس
386
285
پاس صحیح
256
66
دقت پاس ٪
66
22
سانتر
15
7
کرنر
3
20
پرتاب اوت
25
19
خطا
14
3
کارت زرد
3
61
دوئل موفق
55
26
نبرد هوایی موفق
20
57
مالکیت ٪
43
5
شوت
3
1
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
1
0
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
237
تعداد پاس
182
163
پاس صحیح
115
69
دقت پاس ٪
63
13
سانتر
6
6
کرنر
1
27
دوئل موفق
27
14
نبرد هوایی موفق
12
49
مالکیت ٪
51
14
شوت
9
5
شوت در چارچوب
2
6
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
2
9
شوت داخل محوطه
8
5
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
3
192
تعداد پاس
204
122
پاس صحیح
141
64
دقت پاس ٪
69
9
سانتر
9
1
کرنر
2
3
کارت زرد
3
34
دوئل موفق
28
12
نبرد هوایی موفق
8
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11