فوتبــال 11

شنبه، 25 دی 1400 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
55
مالکیت ٪
45
6.78
نمره
7.2
17
شوت
32
6
شوت در چارچوب
14
2
شوت خارج چارچوب
10
9
شوت بلاک شده
8
8
شوت داخل محوطه
23
9
شوت خارج محوطه
9
2
ایجاد موقعیت خطرناک
10
12
مهار دروازه بان
5
459
تعداد پاس
370
374
پاس صحیح
281
81
دقت پاس ٪
76
18
سانتر
19
5
کرنر
7
14
پرتاب اوت
20
8
خطا
18
1
آفساید
1
2
کارت زرد
3
57
دوئل موفق
62
13
نبرد هوایی موفق
19
45
مالکیت ٪
55
9
شوت
11
1
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
5
7
شوت بلاک شده
4
5
شوت داخل محوطه
4
4
شوت خارج محوطه
7
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
184
تعداد پاس
225
140
پاس صحیح
175
76
دقت پاس ٪
78
9
سانتر
12
4
کرنر
4
0
آفساید
1
1
کارت زرد
2
31
دوئل موفق
29
11
نبرد هوایی موفق
10
65
مالکیت ٪
35
8
شوت
21
5
شوت در چارچوب
12
1
شوت خارج چارچوب
5
2
شوت بلاک شده
4
3
شوت داخل محوطه
19
5
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
9
10
مهار دروازه بان
4
275
تعداد پاس
145
234
پاس صحیح
106
85
دقت پاس ٪
73
9
سانتر
7
1
کرنر
3
1
آفساید
0
1
کارت زرد
1
26
دوئل موفق
33
2
نبرد هوایی موفق
9
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11