فوتبــال 11

شنبه، 25 دی 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
50
مالکیت ٪
50
6.67
نمره
7.16
16
شوت
7
8
شوت در چارچوب
3
6
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
2
11
شوت داخل محوطه
5
5
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
8
516
تعداد پاس
515
422
پاس صحیح
426
82
دقت پاس ٪
83
19
سانتر
6
5
کرنر
1
30
پرتاب اوت
15
12
خطا
13
2
آفساید
1
3
کارت زرد
1
72
دوئل موفق
50
17
نبرد هوایی موفق
12
51
مالکیت ٪
49
8
شوت
2
4
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
0
0
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
4
264
تعداد پاس
254
207
پاس صحیح
206
78
دقت پاس ٪
81
8
سانتر
2
0
کرنر
1
1
آفساید
0
1
کارت زرد
0
39
دوئل موفق
20
9
نبرد هوایی موفق
4
50
مالکیت ٪
50
8
شوت
5
4
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
252
تعداد پاس
261
215
پاس صحیح
220
85
دقت پاس ٪
84
11
سانتر
4
5
کرنر
0
1
آفساید
1
2
کارت زرد
1
33
دوئل موفق
30
8
نبرد هوایی موفق
8
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11