فوتبــال 11

جمعه، 24 دی 1400 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازی
66
مالکیت ٪
34
7.37
نمره
6.18
20
شوت
5
7
شوت در چارچوب
4
9
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
0
17
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
2
679
تعداد پاس
346
586
پاس صحیح
247
86
دقت پاس ٪
71
20
سانتر
9
9
کرنر
2
21
پرتاب اوت
12
8
خطا
8
1
آفساید
1
2
کارت زرد
0
54
دوئل موفق
52
20
نبرد هوایی موفق
15
70
مالکیت ٪
30
12
شوت
1
4
شوت در چارچوب
0
5
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
0
11
شوت داخل محوطه
1
1
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
407
تعداد پاس
177
361
پاس صحیح
125
89
دقت پاس ٪
71
10
سانتر
1
6
کرنر
0
0
آفساید
1
25
دوئل موفق
21
9
نبرد هوایی موفق
6
61
مالکیت ٪
39
8
شوت
4
3
شوت در چارچوب
4
4
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
1
272
تعداد پاس
169
225
پاس صحیح
122
83
دقت پاس ٪
72
10
سانتر
8
3
کرنر
2
1
آفساید
0
2
کارت زرد
0
29
دوئل موفق
31
11
نبرد هوایی موفق
9
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11