فوتبــال 11

شنبه، 25 دی 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
50
مالکیت ٪
50
6.45
نمره
7.42
12
شوت
23
3
شوت در چارچوب
9
6
شوت خارج چارچوب
6
3
شوت بلاک شده
8
9
شوت داخل محوطه
19
3
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
5
5
مهار دروازه بان
3
472
تعداد پاس
485
379
پاس صحیح
380
80
دقت پاس ٪
78
22
سانتر
19
5
کرنر
12
9
پرتاب اوت
26
6
خطا
11
7
آفساید
1
1
کارت زرد
0
52
دوئل موفق
52
12
نبرد هوایی موفق
15
46
مالکیت ٪
54
3
شوت
12
0
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
6
3
شوت داخل محوطه
10
0
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
0
244
تعداد پاس
290
195
پاس صحیح
230
80
دقت پاس ٪
79
5
سانتر
10
1
کرنر
6
6
آفساید
0
1
کارت زرد
0
22
دوئل موفق
31
2
نبرد هوایی موفق
10
55
مالکیت ٪
45
9
شوت
11
3
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
4
2
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
9
3
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
3
مهار دروازه بان
3
228
تعداد پاس
195
184
پاس صحیح
150
81
دقت پاس ٪
77
17
سانتر
9
4
کرنر
6
1
آفساید
1
30
دوئل موفق
21
10
نبرد هوایی موفق
5
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11