فوتبــال 11

شنبه، 18 دی 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
 
آمار بازی
39
مالکیت ٪
61
6.8
نمره
6.99
10
شوت
17
3
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
9
4
شوت بلاک شده
5
5
شوت داخل محوطه
13
5
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
2
383
تعداد پاس
592
299
پاس صحیح
506
78
دقت پاس ٪
85
9
سانتر
27
1
کرنر
5
21
پرتاب اوت
25
8
خطا
13
0
کارت زرد
1
55
دوئل موفق
56
12
نبرد هوایی موفق
19
40
مالکیت ٪
60
5
شوت
5
2
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
2
191
تعداد پاس
291
158
پاس صحیح
257
83
دقت پاس ٪
88
5
سانتر
12
1
کرنر
2
0
کارت زرد
1
28
دوئل موفق
21
6
نبرد هوایی موفق
7
39
مالکیت ٪
61
5
شوت
12
1
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
7
2
شوت بلاک شده
3
2
شوت داخل محوطه
10
3
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
192
تعداد پاس
301
141
پاس صحیح
249
73
دقت پاس ٪
83
4
سانتر
15
0
کرنر
3
27
دوئل موفق
35
6
نبرد هوایی موفق
12
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11