فوتبــال 11

شنبه، 27 آذر 1400 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
41
مالکیت ٪
59
6.76
نمره
6.42
13
شوت
11
5
شوت در چارچوب
4
5
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
2
7
شوت داخل محوطه
9
6
شوت خارج محوطه
2
3
ایجاد موقعیت خطرناک
4
2
مهار دروازه بان
2
376
تعداد پاس
553
282
پاس صحیح
446
75
دقت پاس ٪
81
13
سانتر
20
1
کرنر
5
16
پرتاب اوت
22
4
خطا
19
1
آفساید
3
0
کارت زرد
1
46
دوئل موفق
37
13
نبرد هوایی موفق
11
44
مالکیت ٪
56
7
شوت
6
1
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
1
208
تعداد پاس
274
165
پاس صحیح
229
79
دقت پاس ٪
84
7
سانتر
8
1
کرنر
2
1
آفساید
1
20
دوئل موفق
17
7
نبرد هوایی موفق
4
38
مالکیت ٪
62
6
شوت
5
4
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
168
تعداد پاس
279
117
پاس صحیح
217
70
دقت پاس ٪
78
6
سانتر
12
0
کرنر
3
0
آفساید
2
0
کارت زرد
1
26
دوئل موفق
20
6
نبرد هوایی موفق
7
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11