فوتبــال 11

یکشنبه، 21 آذر 1400 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازی
44
مالکیت ٪
56
6.95
نمره
6.36
17
شوت
11
7
شوت در چارچوب
4
6
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
4
13
شوت داخل محوطه
7
4
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
2
387
تعداد پاس
507
304
پاس صحیح
398
79
دقت پاس ٪
79
21
سانتر
13
7
کرنر
4
17
پرتاب اوت
30
11
خطا
11
2
آفساید
0
0
کارت زرد
3
38
دوئل موفق
49
14
نبرد هوایی موفق
16
54
مالکیت ٪
46
4
شوت
4
2
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت داخل محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
230
تعداد پاس
201
188
پاس صحیح
145
82
دقت پاس ٪
72
7
سانتر
3
3
کرنر
1
20
دوئل موفق
26
6
نبرد هوایی موفق
7
35
مالکیت ٪
65
13
شوت
7
5
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
4
9
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
2
157
تعداد پاس
306
116
پاس صحیح
253
74
دقت پاس ٪
83
14
سانتر
10
4
کرنر
3
2
آفساید
0
0
کارت زرد
3
18
دوئل موفق
23
8
نبرد هوایی موفق
9
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11