فوتبــال 11

یکشنبه، 21 آذر 1400 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار و ارقام
در 8 بازی قبلی آینتراخت فرانکفورت مقابل بایر لورکوزن بیش از 2.5 گل زده شده است.
آینتراخت فرانکفورت در 24 بازی از 25 بازی قبلی خانگی خود در بوندسلیگا شکست نخورده است.
بایر لورکوزن در 3 بازی قبلی خود در بوندسلیگا در هر دو نیمه پیروز شده است.
آینتراخت فرانکفورت در 3 بازی قبلی خانگی خود مقابل بایر لورکوزن پیروز شده است.
بایر لورکوزن در 3 بازی قبلی خود در بوندسلیگا پیروز شده است.
در 5 بازی از 6 بازی قبلی خارج از خانه بایر لورکوزن در بوندسلیگا بیش از 2.5 گل زده شده است.
آینتراخت فرانکفورت در 4 بازی قبلی خود در بوندسلیگا حداقل 2 گل زده است.
بایر لورکوزن در 5 بازی از 6 بازی قبلی خارج از خانه خود در بوندسلیگا حداقل 2 گل زده است.
آینتراخت فرانکفورت در 3 بازی قبلی خانگی خود مقابل بایر لورکوزن حداقل 2 گل زده است.
پیش بینی اتفاقات بازی
بایر لورکوزن از طریق ضد حمله به گل خواهد رسید
بایر لورکوزن بوسیله پاس عمقی به گل خواهد رسید
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11