فوتبــال 11

شنبه، 13 آذر 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
53
مالکیت ٪
47
6.57
نمره
6.99
16
شوت
12
7
شوت در چارچوب
6
6
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
1
14
شوت داخل محوطه
6
2
شوت خارج محوطه
6
6
ایجاد موقعیت خطرناک
6
3
مهار دروازه بان
4
399
تعداد پاس
376
310
پاس صحیح
272
78
دقت پاس ٪
72
37
سانتر
16
13
کرنر
6
28
پرتاب اوت
27
9
خطا
6
3
آفساید
4
0
کارت زرد
2
41
دوئل موفق
59
17
نبرد هوایی موفق
25
47
مالکیت ٪
53
4
شوت
9
2
شوت در چارچوب
4
1
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
4
1
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
2
186
تعداد پاس
211
147
پاس صحیح
154
79
دقت پاس ٪
73
16
سانتر
11
4
کرنر
5
1
آفساید
2
0
کارت زرد
1
19
دوئل موفق
21
12
نبرد هوایی موفق
11
58
مالکیت ٪
42
12
شوت
3
5
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
11
شوت داخل محوطه
2
1
شوت خارج محوطه
1
5
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
2
213
تعداد پاس
165
163
پاس صحیح
118
77
دقت پاس ٪
72
21
سانتر
5
9
کرنر
1
2
آفساید
2
0
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
38
5
نبرد هوایی موفق
14
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11