فوتبــال 11

شنبه، 13 آذر 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
42
مالکیت ٪
58
6.68
نمره
6.78
18
شوت
10
5
شوت در چارچوب
3
8
شوت خارج چارچوب
5
5
شوت بلاک شده
2
10
شوت داخل محوطه
8
8
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
3
367
تعداد پاس
497
245
پاس صحیح
376
67
دقت پاس ٪
76
16
سانتر
21
7
کرنر
1
33
پرتاب اوت
25
14
خطا
10
2
آفساید
2
1
کارت زرد
1
42
دوئل موفق
45
20
نبرد هوایی موفق
12
41
مالکیت ٪
59
9
شوت
5
3
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
4
5
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
2
198
تعداد پاس
283
131
پاس صحیح
222
66
دقت پاس ٪
78
7
سانتر
8
5
کرنر
0
0
آفساید
1
1
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
24
11
نبرد هوایی موفق
7
44
مالکیت ٪
56
9
شوت
5
2
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
1
1
مهار دروازه بان
1
169
تعداد پاس
214
114
پاس صحیح
154
67
دقت پاس ٪
72
9
سانتر
13
2
کرنر
1
2
آفساید
1
20
دوئل موفق
21
9
نبرد هوایی موفق
5
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11