فوتبــال 11

شنبه، 13 آذر 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار و ارقام
آینتراخت فرانکفورت در 6 بازی قبلی خود مقابل هوفنهایم پیروز شده است.
هوفنهایم در 4 بازی قبلی خانگی خود در بوندسلیگا پیروز شده است.
هوفنهایم در 8 بازی از 9 بازی قبلی خانگی خود در بوندسلیگا حداقل 2 گل زده است.
هوفنهایم در 3 بازی قبلی خانگی خود در بوندسلیگا موفق به کلین شیت شده است.
هوفنهایم در 3 بازی قبلی خانگی خود در بوندسلیگا در هر دو نیمه پیروز شده است.
آینتراخت فرانکفورت در 3 بازی قبلی خارج از خانه خود مقابل هوفنهایم در هر دو نیمه پیروز شده است.
آینتراخت فرانکفورت در 3 بازی قبلی خود در بوندسلیگا پیروز شده است.
در 5 بازی از 6 بازی قبلی هوفنهایم مقابل آینتراخت فرانکفورت بیش از 2.5 گل زده شده است.
آینتراخت فرانکفورت در 5 بازی از 6 بازی قبلی خود مقابل هوفنهایم حداقل 2 گل زده است.
آینتراخت فرانکفورت در 3 بازی قبلی خود در بوندسلیگا حداقل 2 گل زده است.
پیش بینی اتفاقات بازی
هوفنهایم بوسیله پاس عمقی به گل خواهد رسید
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11