فوتبــال 11

یکشنبه، 14 آذر 1400 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازی
65
مالکیت ٪
35
6.01
نمره
7.39
17
شوت
13
3
شوت در چارچوب
7
6
شوت خارج چارچوب
4
8
شوت بلاک شده
2
12
شوت داخل محوطه
10
5
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
3
547
تعداد پاس
296
458
پاس صحیح
199
84
دقت پاس ٪
67
11
سانتر
11
3
کرنر
3
25
پرتاب اوت
13
12
خطا
15
2
آفساید
3
2
کارت زرد
1
55
دوئل موفق
50
16
نبرد هوایی موفق
19
58
مالکیت ٪
42
9
شوت
8
3
شوت در چارچوب
7
3
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
8
2
شوت خارج محوطه
0
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
3
255
تعداد پاس
179
199
پاس صحیح
123
78
دقت پاس ٪
69
3
سانتر
7
2
کرنر
1
1
آفساید
1
2
کارت زرد
1
23
دوئل موفق
29
8
نبرد هوایی موفق
16
71
مالکیت ٪
29
8
شوت
5
3
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
3
292
تعداد پاس
117
259
پاس صحیح
76
89
دقت پاس ٪
65
8
سانتر
4
1
کرنر
2
1
آفساید
2
32
دوئل موفق
21
8
نبرد هوایی موفق
3
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11