فوتبــال 11

جمعه، 12 آذر 1400 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازی
37
مالکیت ٪
63
6.78
نمره
6.66
15
شوت
12
4
شوت در چارچوب
3
7
شوت خارج چارچوب
7
4
شوت بلاک شده
2
13
شوت داخل محوطه
7
2
شوت خارج محوطه
5
8
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
2
299
تعداد پاس
532
200
پاس صحیح
418
67
دقت پاس ٪
79
19
سانتر
22
5
کرنر
7
24
پرتاب اوت
31
12
خطا
8
3
آفساید
1
1
کارت زرد
1
49
دوئل موفق
58
18
نبرد هوایی موفق
19
44
مالکیت ٪
56
6
شوت
6
2
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
3
0
شوت خارج محوطه
3
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
169
تعداد پاس
220
118
پاس صحیح
163
70
دقت پاس ٪
74
9
سانتر
10
2
کرنر
3
1
آفساید
1
28
دوئل موفق
26
15
نبرد هوایی موفق
8
30
مالکیت ٪
70
9
شوت
6
2
شوت در چارچوب
0
4
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
2
7
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
2
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
130
تعداد پاس
312
82
پاس صحیح
255
63
دقت پاس ٪
82
10
سانتر
12
3
کرنر
4
2
آفساید
0
1
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
32
3
نبرد هوایی موفق
11
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11