فوتبــال 11

شنبه، 06 آذر 1400 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
73
مالکیت ٪
27
7.21
نمره
6.62
22
شوت
8
9
شوت در چارچوب
0
8
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
5
19
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
4
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
8
703
تعداد پاس
261
613
پاس صحیح
170
87
دقت پاس ٪
65
33
سانتر
8
13
کرنر
4
23
پرتاب اوت
10
7
خطا
13
3
آفساید
3
1
کارت زرد
1
57
دوئل موفق
46
17
نبرد هوایی موفق
16
76
مالکیت ٪
24
11
شوت
5
6
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
4
9
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
6
382
تعداد پاس
128
337
پاس صحیح
79
88
دقت پاس ٪
62
20
سانتر
1
9
کرنر
2
2
آفساید
2
29
دوئل موفق
23
11
نبرد هوایی موفق
5
71
مالکیت ٪
29
11
شوت
3
3
شوت در چارچوب
0
7
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
10
شوت داخل محوطه
1
1
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
321
تعداد پاس
133
276
پاس صحیح
91
86
دقت پاس ٪
68
13
سانتر
7
4
کرنر
2
1
آفساید
1
1
کارت زرد
1
28
دوئل موفق
23
6
نبرد هوایی موفق
11
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11