فوتبــال 11

شنبه، 29 آبان 1400 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
43
مالکیت ٪
57
7.19
نمره
6.42
15
شوت
8
5
شوت در چارچوب
2
7
شوت خارج چارچوب
6
3
شوت بلاک شده
0
10
شوت داخل محوطه
6
5
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
3
356
تعداد پاس
468
258
پاس صحیح
371
72
دقت پاس ٪
79
16
سانتر
26
7
کرنر
6
15
پرتاب اوت
36
17
خطا
13
4
آفساید
3
1
کارت زرد
1
63
دوئل موفق
54
21
نبرد هوایی موفق
18
39
مالکیت ٪
61
6
شوت
2
4
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
2
1
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
161
تعداد پاس
262
108
پاس صحیح
213
67
دقت پاس ٪
81
9
سانتر
9
3
کرنر
1
2
آفساید
2
0
کارت زرد
1
34
دوئل موفق
28
13
نبرد هوایی موفق
7
48
مالکیت ٪
52
9
شوت
6
1
شوت در چارچوب
2
6
شوت خارج چارچوب
4
2
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
4
4
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
195
تعداد پاس
206
150
پاس صحیح
158
77
دقت پاس ٪
77
7
سانتر
17
4
کرنر
5
2
آفساید
1
1
کارت زرد
0
29
دوئل موفق
26
8
نبرد هوایی موفق
11
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11