فوتبــال 11

یکشنبه، 30 آبان 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
62
مالکیت ٪
38
6.74
نمره
7.06
21
شوت
13
5
شوت در چارچوب
7
6
شوت خارج چارچوب
4
10
شوت بلاک شده
2
16
شوت داخل محوطه
4
5
شوت خارج محوطه
9
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
5
مهار دروازه بان
4
565
تعداد پاس
347
474
پاس صحیح
255
84
دقت پاس ٪
73
35
سانتر
14
10
کرنر
4
22
پرتاب اوت
15
10
خطا
16
1
آفساید
3
0
کارت زرد
4
61
دوئل موفق
49
24
نبرد هوایی موفق
16
53
مالکیت ٪
47
5
شوت
7
3
شوت در چارچوب
5
1
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
3
253
تعداد پاس
221
207
پاس صحیح
180
82
دقت پاس ٪
81
11
سانتر
8
3
کرنر
3
1
آفساید
2
24
دوئل موفق
14
8
نبرد هوایی موفق
5
72
مالکیت ٪
28
16
شوت
6
2
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
3
9
شوت بلاک شده
1
13
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
5
2
مهار دروازه بان
1
312
تعداد پاس
126
267
پاس صحیح
75
86
دقت پاس ٪
60
24
سانتر
6
7
کرنر
1
0
آفساید
1
0
کارت زرد
4
37
دوئل موفق
35
16
نبرد هوایی موفق
11
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11