فوتبــال 11

شنبه، 29 آبان 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
41
مالکیت ٪
59
7.27
نمره
6.35
23
شوت
5
8
شوت در چارچوب
0
10
شوت خارج چارچوب
2
5
شوت بلاک شده
3
21
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
2
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
6
366
تعداد پاس
530
270
پاس صحیح
437
74
دقت پاس ٪
82
19
سانتر
14
7
کرنر
2
29
پرتاب اوت
26
17
خطا
18
4
آفساید
3
2
کارت زرد
2
67
دوئل موفق
46
12
نبرد هوایی موفق
11
38
مالکیت ٪
62
9
شوت
2
4
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
2
8
شوت داخل محوطه
1
1
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
160
تعداد پاس
273
107
پاس صحیح
227
67
دقت پاس ٪
83
9
سانتر
7
4
کرنر
0
1
آفساید
3
1
کارت زرد
1
32
دوئل موفق
23
4
نبرد هوایی موفق
8
45
مالکیت ٪
55
14
شوت
3
4
شوت در چارچوب
0
7
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت بلاک شده
1
13
شوت داخل محوطه
2
1
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
206
تعداد پاس
257
163
پاس صحیح
210
79
دقت پاس ٪
82
10
سانتر
7
3
کرنر
2
3
آفساید
0
1
کارت زرد
1
35
دوئل موفق
23
8
نبرد هوایی موفق
3
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11