فوتبــال 11

شنبه، 15 آبان 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
62
مالکیت ٪
38
6.87
نمره
6.44
8
شوت
10
3
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
3
6
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
5
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
2
584
تعداد پاس
344
501
پاس صحیح
253
86
دقت پاس ٪
74
13
سانتر
22
0
کرنر
8
22
پرتاب اوت
17
14
خطا
13
2
آفساید
2
2
کارت زرد
3
52
دوئل موفق
42
25
نبرد هوایی موفق
16
72
مالکیت ٪
28
6
شوت
3
2
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت داخل محوطه
0
2
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
356
تعداد پاس
143
315
پاس صحیح
100
88
دقت پاس ٪
70
4
سانتر
1
2
آفساید
1
0
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
17
8
نبرد هوایی موفق
6
52
مالکیت ٪
48
2
شوت
7
1
شوت در چارچوب
1
0
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
3
2
شوت داخل محوطه
5
0
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
228
تعداد پاس
201
186
پاس صحیح
153
82
دقت پاس ٪
76
9
سانتر
21
0
کرنر
8
0
آفساید
1
2
کارت زرد
2
30
دوئل موفق
25
17
نبرد هوایی موفق
10
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11