فوتبــال 11

شنبه، 15 آبان 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
63
مالکیت ٪
37
7.03
نمره
6.81
29
شوت
13
11
شوت در چارچوب
3
9
شوت خارج چارچوب
8
9
شوت بلاک شده
2
22
شوت داخل محوطه
7
7
شوت خارج محوطه
6
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
9
642
تعداد پاس
357
560
پاس صحیح
251
87
دقت پاس ٪
70
19
سانتر
21
6
کرنر
4
15
پرتاب اوت
13
5
خطا
13
3
آفساید
0
55
دوئل موفق
63
18
نبرد هوایی موفق
22
64
مالکیت ٪
36
12
شوت
4
7
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
1
12
شوت داخل محوطه
2
0
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
6
313
تعداد پاس
164
272
پاس صحیح
114
87
دقت پاس ٪
70
10
سانتر
13
4
کرنر
4
1
آفساید
0
24
دوئل موفق
28
10
نبرد هوایی موفق
12
63
مالکیت ٪
37
17
شوت
9
4
شوت در چارچوب
3
8
شوت خارج چارچوب
5
5
شوت بلاک شده
1
10
شوت داخل محوطه
5
7
شوت خارج محوطه
4
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
3
329
تعداد پاس
193
288
پاس صحیح
137
88
دقت پاس ٪
71
9
سانتر
8
2
کرنر
0
2
آفساید
0
31
دوئل موفق
35
8
نبرد هوایی موفق
10
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11