فوتبــال 11

یکشنبه، 09 آبان 1400 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
33
مالکیت ٪
67
7.02
نمره
6.53
18
شوت
13
10
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت بلاک شده
8
10
شوت داخل محوطه
8
8
شوت خارج محوطه
5
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
6
271
تعداد پاس
583
183
پاس صحیح
496
68
دقت پاس ٪
85
20
سانتر
19
7
کرنر
5
18
پرتاب اوت
25
15
خطا
12
2
آفساید
0
3
کارت زرد
4
51
دوئل موفق
65
12
نبرد هوایی موفق
14
35
مالکیت ٪
65
11
شوت
7
4
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
5
7
شوت داخل محوطه
4
4
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
131
تعداد پاس
259
86
پاس صحیح
214
66
دقت پاس ٪
83
10
سانتر
7
4
کرنر
3
1
آفساید
0
2
کارت زرد
1
25
دوئل موفق
27
7
نبرد هوایی موفق
4
31
مالکیت ٪
69
7
شوت
6
6
شوت در چارچوب
2
0
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
3
3
شوت داخل محوطه
4
4
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
3
140
تعداد پاس
324
97
پاس صحیح
282
69
دقت پاس ٪
87
10
سانتر
12
3
کرنر
2
1
آفساید
0
1
کارت زرد
3
26
دوئل موفق
38
5
نبرد هوایی موفق
10
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11