فوتبــال 11

شنبه، 13 آذر 1400 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازی
56
مالکیت ٪
44
6.99
نمره
6.73
21
شوت
6
5
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
1
9
شوت بلاک شده
4
11
شوت داخل محوطه
2
10
شوت خارج محوطه
4
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
4
388
تعداد پاس
319
273
پاس صحیح
205
70
دقت پاس ٪
64
23
سانتر
5
9
کرنر
0
16
خطا
16
2
آفساید
1
2
کارت زرد
3
69
دوئل موفق
52
24
نبرد هوایی موفق
15
62
مالکیت ٪
38
13
شوت
5
5
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
1
7
شوت بلاک شده
3
6
شوت داخل محوطه
1
7
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
4
197
تعداد پاس
127
144
پاس صحیح
84
73
دقت پاس ٪
66
15
سانتر
2
8
کرنر
0
1
آفساید
0
1
کارت زرد
2
29
دوئل موفق
26
10
نبرد هوایی موفق
9
51
مالکیت ٪
49
8
شوت
1
6
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
191
تعداد پاس
192
129
پاس صحیح
121
68
دقت پاس ٪
63
8
سانتر
3
1
کرنر
0
1
آفساید
1
1
کارت زرد
1
40
دوئل موفق
26
14
نبرد هوایی موفق
6
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11