فوتبــال 11

شنبه، 24 مهر 1400 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
6.92
نمره
6.84
18
شوت
16
5
شوت در چارچوب
7
8
شوت خارج چارچوب
6
5
شوت بلاک شده
3
12
شوت داخل محوطه
7
6
شوت خارج محوطه
9
5
ایجاد موقعیت خطرناک
1
5
مهار دروازه بان
3
441
تعداد پاس
327
337
پاس صحیح
222
76
دقت پاس ٪
68
22
سانتر
12
5
کرنر
2
12
خطا
15
1
آفساید
0
3
کارت زرد
3
66
دوئل موفق
67
19
نبرد هوایی موفق
24
57
مالکیت ٪
43
8
شوت
6
2
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
205
تعداد پاس
159
159
پاس صحیح
108
78
دقت پاس ٪
68
11
سانتر
4
3
کرنر
1
1
آفساید
0
0
کارت زرد
1
30
دوئل موفق
36
7
نبرد هوایی موفق
14
59
مالکیت ٪
41
10
شوت
10
3
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
6
4
شوت خارج محوطه
4
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
4
مهار دروازه بان
2
236
تعداد پاس
168
178
پاس صحیح
114
75
دقت پاس ٪
68
11
سانتر
8
2
کرنر
1
3
کارت زرد
2
36
دوئل موفق
31
12
نبرد هوایی موفق
10
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11