فوتبــال 11

شنبه، 03 مهر 1400 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازی
33
مالکیت ٪
67
6.73
نمره
7.16
7
شوت
16
0
شوت در چارچوب
7
6
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
5
5
شوت داخل محوطه
11
2
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
5
مهار دروازه بان
0
269
تعداد پاس
542
156
پاس صحیح
420
58
دقت پاس ٪
77
13
سانتر
26
2
کرنر
10
12
خطا
16
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
57
دوئل موفق
57
13
نبرد هوایی موفق
18
43
مالکیت ٪
57
2
شوت
6
0
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
1
0
شوت بلاک شده
4
1
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
3
1
مهار دروازه بان
0
176
تعداد پاس
232
115
پاس صحیح
160
65
دقت پاس ٪
69
5
سانتر
15
0
کرنر
6
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
28
دوئل موفق
31
8
نبرد هوایی موفق
7
24
مالکیت ٪
76
5
شوت
10
0
شوت در چارچوب
6
4
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
8
1
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
4
مهار دروازه بان
0
93
تعداد پاس
310
41
پاس صحیح
260
44
دقت پاس ٪
84
8
سانتر
11
2
کرنر
4
0
کارت زرد
2
29
دوئل موفق
26
5
نبرد هوایی موفق
11
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11