فوتبــال 11

شنبه، 01 آبان 1400 ساعت ۱۵:۰۰
 
آمار بازی
62
مالکیت ٪
38
7.65
نمره
5.73
23
شوت
3
13
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
1
11
شوت داخل محوطه
1
12
شوت خارج محوطه
2
5
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
7
626
تعداد پاس
380
567
پاس صحیح
299
91
دقت پاس ٪
79
10
سانتر
2
5
کرنر
0
14
پرتاب اوت
15
14
خطا
16
1
آفساید
0
0
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
51
دوئل موفق
42
10
نبرد هوایی موفق
6
62
مالکیت ٪
38
9
شوت
1
6
شوت در چارچوب
0
2
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
0
4
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
352
تعداد پاس
216
320
پاس صحیح
181
91
دقت پاس ٪
84
5
سانتر
2
2
کرنر
0
0
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
20
4
نبرد هوایی موفق
3
62
مالکیت ٪
38
14
شوت
2
7
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
1
8
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
274
تعداد پاس
164
247
پاس صحیح
118
90
دقت پاس ٪
72
5
سانتر
0
3
کرنر
0
1
آفساید
0
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
29
دوئل موفق
22
6
نبرد هوایی موفق
3
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11