فوتبــال 11

یکشنبه، 20 تیر 1400 ساعت ۰۰:۰۰
 
آمار بازی
52
مالکیت ٪
48
14
شوت
14
5
شوت در چارچوب
5
3
شوت خارج چارچوب
6
6
شوت بلاک شده
3
8
شوت داخل محوطه
6
6
شوت خارج محوطه
8
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
2
384
تعداد پاس
349
297
پاس صحیح
272
77
دقت پاس ٪
78
20
سانتر
24
6
کرنر
10
16
خطا
12
2
کارت زرد
4
61
دوئل موفق
74
21
نبرد هوایی موفق
31
46
مالکیت ٪
54
6
شوت
9
2
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
3
3
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
7
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
184
تعداد پاس
211
139
پاس صحیح
165
76
دقت پاس ٪
78
8
سانتر
11
4
کرنر
8
0
کارت زرد
2
33
دوئل موفق
46
13
نبرد هوایی موفق
21
58
مالکیت ٪
42
8
شوت
5
3
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
1
200
تعداد پاس
138
158
پاس صحیح
107
79
دقت پاس ٪
78
12
سانتر
13
2
کرنر
2
2
کارت زرد
2
28
دوئل موفق
28
8
نبرد هوایی موفق
10
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11