فوتبــال 11

چهارشنبه، 31 شهریور 1400 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار و ارقام
در 5 بازی قبلی خانگی الفسبورگ در لیگ برتر بیش از 2.5 گل زده شده است.
مالمو در 3 بازی قبلی خود مقابل الفسبورگ در هر دو نیمه پیروز شده است.
الفسبورگ در 5 بازی از 6 بازی قبلی خانگی خود در لیگ برتر پیروز شده است.
الفسبورگ در 5 بازی قبلی خانگی خود در لیگ برتر حداقل 2 گل زده است.
مالمو در 3 بازی قبلی خود مقابل الفسبورگ پیروز شده است.
در 5 بازی از 6 بازی قبلی خانگی الفسبورگ مقابل مالمو بیش از 2.5 گل زده شده است.
مالمو در 3 بازی قبلی خود مقابل الفسبورگ حداقل 2 گل زده است.
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11