فوتبــال 11

جمعه، 09 آبان 1399 ساعت ۰۴:۰۰
 
 
آمار بازی
51
مالکیت ٪
49
7
شوت
8
3
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
2
532
تعداد پاس
505
462
پاس صحیح
426
87
دقت پاس ٪
84
18
سانتر
8
4
کرنر
3
11
خطا
25
1
کارت زرد
1
63
دوئل موفق
51
11
نبرد هوایی موفق
13
48
مالکیت ٪
52
4
شوت
5
2
شوت در چارچوب
1
0
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
3
0
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
254
تعداد پاس
277
221
پاس صحیح
237
87
دقت پاس ٪
86
9
سانتر
5
3
کرنر
3
28
دوئل موفق
24
6
نبرد هوایی موفق
5
55
مالکیت ٪
45
3
شوت
3
1
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
1
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
278
تعداد پاس
228
241
پاس صحیح
189
87
دقت پاس ٪
83
9
سانتر
3
1
کرنر
0
1
کارت زرد
1
35
دوئل موفق
27
5
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11