فوتبــال 11

دوشنبه، 05 آبان 1399 ساعت ۰۳:۰۰
( 5 - 5 )
2 - 2
AP (10 - 9)
آمار بازی
57
مالکیت ٪
43
16
شوت
8
6
شوت در چارچوب
6
8
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
5
9
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
4
مهار دروازه بان
4
553
تعداد پاس
416
478
پاس صحیح
345
86
دقت پاس ٪
83
17
سانتر
13
6
کرنر
3
16
خطا
6
2
آفساید
2
43
دوئل موفق
40
15
نبرد هوایی موفق
7
62
مالکیت ٪
38
7
شوت
2
2
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
1
4
شوت خارج محوطه
1
1
مهار دروازه بان
1
333
تعداد پاس
199
294
پاس صحیح
165
88
دقت پاس ٪
83
7
سانتر
7
3
کرنر
2
2
آفساید
1
21
دوئل موفق
14
6
نبرد هوایی موفق
4
50
مالکیت ٪
50
9
شوت
6
4
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
4
5
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
3
مهار دروازه بان
3
220
تعداد پاس
217
184
پاس صحیح
180
84
دقت پاس ٪
83
10
سانتر
6
3
کرنر
1
0
آفساید
1
22
دوئل موفق
26
9
نبرد هوایی موفق
3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11