فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازی
68
مالکیت ٪
32
6.85
نمره
6.23
9
شوت
6
6
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
3
637
تعداد پاس
292
556
پاس صحیح
222
87
دقت پاس ٪
76
11
سانتر
9
4
کرنر
1
16
پرتاب اوت
18
15
خطا
4
5
کارت زرد
1
42
دوئل موفق
37
11
نبرد هوایی موفق
6
69
مالکیت ٪
31
3
شوت
5
1
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
3
0
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
315
تعداد پاس
137
274
پاس صحیح
103
87
دقت پاس ٪
75
4
سانتر
4
2
کرنر
1
3
کارت زرد
0
21
دوئل موفق
25
6
نبرد هوایی موفق
5
67
مالکیت ٪
33
6
شوت
1
5
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت داخل محوطه
0
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
322
تعداد پاس
155
282
پاس صحیح
119
88
دقت پاس ٪
77
7
سانتر
5
2
کرنر
0
2
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
12
5
نبرد هوایی موفق
1
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11