فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازی
54
مالکیت ٪
46
6.92
نمره
6.83
15
شوت
5
7
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
2
9
شوت داخل محوطه
5
6
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
5
452
تعداد پاس
374
342
پاس صحیح
265
76
دقت پاس ٪
71
24
سانتر
11
8
کرنر
3
26
پرتاب اوت
19
17
خطا
16
1
کارت زرد
1
65
دوئل موفق
74
18
نبرد هوایی موفق
25
52
مالکیت ٪
48
6
شوت
4
4
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
4
4
شوت خارج محوطه
0
1
مهار دروازه بان
3
229
تعداد پاس
207
171
پاس صحیح
157
75
دقت پاس ٪
76
10
سانتر
2
3
کرنر
2
1
کارت زرد
0
30
دوئل موفق
34
7
نبرد هوایی موفق
13
57
مالکیت ٪
43
9
شوت
1
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
2
223
تعداد پاس
167
171
پاس صحیح
108
77
دقت پاس ٪
65
14
سانتر
9
5
کرنر
1
0
کارت زرد
1
35
دوئل موفق
40
11
نبرد هوایی موفق
12
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11