فوتبــال 11

چهارشنبه، 30 مهر 1399 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
6.78
نمره
6.81
12
شوت
6
5
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
6
5
شوت خارج محوطه
0
2
ایجاد موقعیت خطرناک
4
3
مهار دروازه بان
3
656
تعداد پاس
480
589
پاس صحیح
415
90
دقت پاس ٪
86
37
سانتر
3
7
کرنر
1
15
پرتاب اوت
11
11
خطا
8
4
آفساید
1
2
کارت زرد
2
58
دوئل موفق
47
8
نبرد هوایی موفق
10
48
مالکیت ٪
52
5
شوت
4
2
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
4
1
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
2
284
تعداد پاس
315
254
پاس صحیح
285
89
دقت پاس ٪
90
14
سانتر
2
0
کرنر
1
1
آفساید
0
1
کارت زرد
1
25
دوئل موفق
24
2
نبرد هوایی موفق
8
69
مالکیت ٪
31
7
شوت
2
3
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
1
372
تعداد پاس
165
335
پاس صحیح
130
90
دقت پاس ٪
79
23
سانتر
1
7
کرنر
0
3
آفساید
1
1
کارت زرد
1
33
دوئل موفق
23
6
نبرد هوایی موفق
2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11