فوتبــال 11

سه شنبه، 06 آبان 1399 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آنجلو داکوستا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ابراهیما امبایه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تاکهیرو تومیاسو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nehuen Paz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
استفانو دنس‌ویل 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kingsley Michael 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
Nicolas Dominguez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
امانوئل وینیاتو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Andri Fannar Baldursson 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
نیکولا سانسونه 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مهاجم 0
فدریکو سانتاندر 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
روبرتو سوریانو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
یردی شوتن 0 (0) 0 0 0 (0) 13 هافبک 0
ریکاردو اورسولینی 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
موسی بارو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Alessandro Farroni 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Dimitrios Stavropoulos 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مدافع 0
Daniele Gasparetto 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مارکو روسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ماریو شیتوم 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ricardo Faty 0 (0) 0 0 0 (0) 27 هافبک 0
Francesco De Rose 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Michael Folorunsho 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جانلوکا دی‌کیارا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kyle Lafferty 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
Hachim Mastour 0 (0) 0 0 0 (0) 69 هافبک 0
Enrico Del Prato 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
Nicola Bellomo 0 (0) 0 0 0 (0) 31 مهاجم 0
Germàn Denis 0 (0) 0 0 0 (0) 21 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آنجلو داکوستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ابراهیما امبایه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تاکهیرو تومیاسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nehuen Paz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
استفانو دنس‌ویل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kingsley Michael 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nicolas Dominguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
امانوئل وینیاتو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Andri Fannar Baldursson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولا سانسونه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فدریکو سانتاندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
روبرتو سوریانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یردی شوتن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ریکاردو اورسولینی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
موسی بارو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alessandro Farroni 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dimitrios Stavropoulos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Daniele Gasparetto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارکو روسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماریو شیتوم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ricardo Faty 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Francesco De Rose 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Folorunsho 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جانلوکا دی‌کیارا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kyle Lafferty 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Hachim Mastour 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Enrico Del Prato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicola Bellomo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Germàn Denis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آنجلو داکوستا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ابراهیما امبایه 0 0 0 0 0 مدافع 0
تاکهیرو تومیاسو 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nehuen Paz 0 0 0 0 0 مدافع 0
استفانو دنس‌ویل 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kingsley Michael 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nicolas Dominguez 0 0 0 0 0 هافبک 0
امانوئل وینیاتو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andri Fannar Baldursson 0 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولا سانسونه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فدریکو سانتاندر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
روبرتو سوریانو 0 0 0 0 0 هافبک 0
یردی شوتن 0 0 0 0 0 هافبک 0
ریکاردو اورسولینی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
موسی بارو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alessandro Farroni 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dimitrios Stavropoulos 0 0 0 0 0 مدافع 0
Daniele Gasparetto 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارکو روسی 0 0 0 0 0 مدافع 0
ماریو شیتوم 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ricardo Faty 0 0 0 0 0 هافبک 0
Francesco De Rose 0 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Folorunsho 0 0 0 0 0 هافبک 0
جانلوکا دی‌کیارا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kyle Lafferty 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Hachim Mastour 0 0 0 0 0 هافبک 0
Enrico Del Prato 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nicola Bellomo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Germàn Denis 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آنجلو داکوستا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ابراهیما امبایه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تاکهیرو تومیاسو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nehuen Paz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
استفانو دنس‌ویل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kingsley Michael 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nicolas Dominguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
امانوئل وینیاتو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andri Fannar Baldursson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
نیکولا سانسونه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فدریکو سانتاندر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
روبرتو سوریانو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یردی شوتن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ریکاردو اورسولینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
موسی بارو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alessandro Farroni 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Dimitrios Stavropoulos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Daniele Gasparetto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارکو روسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ماریو شیتوم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ricardo Faty 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Francesco De Rose 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Michael Folorunsho 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جانلوکا دی‌کیارا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kyle Lafferty 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hachim Mastour 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Enrico Del Prato 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nicola Bellomo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Germàn Denis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11