فوتبــال 11

شنبه، 12 مهر 1399 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
10
شوت
8
4
شوت در چارچوب
6
4
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
5
7
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
4
مهار دروازه بان
4
481
تعداد پاس
337
376
پاس صحیح
238
78
دقت پاس ٪
71
19
سانتر
21
6
کرنر
6
18
خطا
7
5
آفساید
2
1
کارت زرد
1
32
دوئل موفق
38
9
نبرد هوایی موفق
9
50
مالکیت ٪
50
4
شوت
4
2
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
0
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
2
2
مهار دروازه بان
2
218
تعداد پاس
205
168
پاس صحیح
156
77
دقت پاس ٪
76
5
سانتر
14
0
کرنر
5
3
آفساید
2
15
دوئل موفق
21
5
نبرد هوایی موفق
3
66
مالکیت ٪
34
6
شوت
4
2
شوت در چارچوب
4
3
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
2
263
تعداد پاس
132
208
پاس صحیح
82
79
دقت پاس ٪
62
14
سانتر
7
6
کرنر
1
2
آفساید
0
1
کارت زرد
1
17
دوئل موفق
17
4
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11