فوتبــال 11

شنبه، 12 مهر 1399 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازی
68
مالکیت ٪
32
18
شوت
11
4
شوت در چارچوب
5
6
شوت خارج چارچوب
3
8
شوت بلاک شده
3
12
شوت داخل محوطه
7
6
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
3
0
مهار دروازه بان
2
545
تعداد پاس
262
430
پاس صحیح
147
79
دقت پاس ٪
56
36
سانتر
9
8
کرنر
4
11
خطا
16
1
آفساید
0
2
کارت زرد
3
68
دوئل موفق
45
32
نبرد هوایی موفق
18
68
مالکیت ٪
32
8
شوت
6
2
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
0
مهار دروازه بان
1
262
تعداد پاس
123
210
پاس صحیح
68
80
دقت پاس ٪
55
18
سانتر
7
4
کرنر
4
2
کارت زرد
0
31
دوئل موفق
21
18
نبرد هوایی موفق
6
68
مالکیت ٪
32
10
شوت
5
2
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
2
5
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
1
283
تعداد پاس
139
220
پاس صحیح
79
78
دقت پاس ٪
57
18
سانتر
2
4
کرنر
0
1
آفساید
0
0
کارت زرد
3
37
دوئل موفق
24
14
نبرد هوایی موفق
12
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11