فوتبــال 11

جمعه، 02 آبان 1399 ساعت ۰۴:۰۰
 
آمار بازی
40
مالکیت ٪
60
13
شوت
10
6
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
3
7
شوت داخل محوطه
5
6
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
4
304
تعداد پاس
440
232
پاس صحیح
375
76
دقت پاس ٪
85
9
سانتر
25
3
کرنر
5
17
خطا
12
8
آفساید
0
4
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
38
دوئل موفق
50
9
نبرد هوایی موفق
12
38
مالکیت ٪
62
5
شوت
5
3
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
2
2
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
2
155
تعداد پاس
240
120
پاس صحیح
209
77
دقت پاس ٪
87
4
سانتر
14
1
کرنر
4
4
آفساید
0
1
کارت زرد
0
19
دوئل موفق
28
5
نبرد هوایی موفق
4
42
مالکیت ٪
58
8
شوت
5
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
2
149
تعداد پاس
200
112
پاس صحیح
166
75
دقت پاس ٪
83
5
سانتر
11
2
کرنر
1
4
آفساید
0
3
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
19
دوئل موفق
22
4
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11