فوتبــال 11

شنبه، 22 شهریور 1399 ساعت ۲۲:۰۰
 
مقایسه آماری ترکیب الوکره - ام صلال
1 (2)
گل
0 (0)
0 (0)
پاس گل
0 (0)
0 (0)
نمره بازیکنان
0 (0)
27.27
میانگین سنی
31.9
176.5
میانگین قد
180.4
0 (277)
پاس/بازی
0 (344)
0 (0)
دقت پاس %
0 (0)
0 (7)
شوت/بازی
0 (16)
* اعداد داخل پرانتز مربوط به آمار کل تیم در این فصل می‌باشد.
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11