فوتبــال 11

پنجشنبه، 17 مهر 1399 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازی
40
مالکیت ٪
60
17
شوت
10
8
شوت در چارچوب
5
5
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
2
10
شوت داخل محوطه
5
7
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
7
321
تعداد پاس
460
230
پاس صحیح
353
72
دقت پاس ٪
77
16
سانتر
23
6
کرنر
6
12
خطا
20
5
آفساید
2
6
کارت زرد
1
65
دوئل موفق
51
18
نبرد هوایی موفق
15
43
مالکیت ٪
57
5
شوت
5
3
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
2
1
شوت خارج محوطه
3
0
مهار دروازه بان
2
174
تعداد پاس
221
128
پاس صحیح
173
74
دقت پاس ٪
78
5
سانتر
15
0
کرنر
4
3
آفساید
1
3
کارت زرد
0
35
دوئل موفق
26
10
نبرد هوایی موفق
8
38
مالکیت ٪
62
12
شوت
5
5
شوت در چارچوب
4
3
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
3
6
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
5
147
تعداد پاس
239
102
پاس صحیح
180
69
دقت پاس ٪
75
11
سانتر
8
6
کرنر
2
2
آفساید
1
3
کارت زرد
1
30
دوئل موفق
25
8
نبرد هوایی موفق
7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11