فوتبــال 11

دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
7.04
نمره
6.4
17
شوت
13
5
شوت در چارچوب
4
7
شوت خارج چارچوب
1
5
شوت بلاک شده
8
11
شوت داخل محوطه
9
6
شوت خارج محوطه
4
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
3
507
تعداد پاس
366
438
پاس صحیح
309
86
دقت پاس ٪
84
23
سانتر
15
7
کرنر
4
16
پرتاب اوت
14
13
خطا
20
5
آفساید
1
3
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
60
دوئل موفق
49
18
نبرد هوایی موفق
10
53
مالکیت ٪
47
7
شوت
3
1
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
227
تعداد پاس
205
188
پاس صحیح
171
83
دقت پاس ٪
83
10
سانتر
4
2
کرنر
1
2
آفساید
0
1
کارت زرد
2
32
دوئل موفق
27
13
نبرد هوایی موفق
4
63
مالکیت ٪
37
10
شوت
10
4
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
6
6
شوت داخل محوطه
8
4
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
3
مهار دروازه بان
3
280
تعداد پاس
161
250
پاس صحیح
138
89
دقت پاس ٪
86
13
سانتر
11
5
کرنر
3
3
آفساید
1
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
28
دوئل موفق
22
5
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11