فوتبــال 11

یکشنبه، 30 شهریور 1399 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازی
70
مالکیت ٪
30
6.35
نمره
6.79
5
شوت
6
1
شوت در چارچوب
4
3
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
0
582
تعداد پاس
235
499
پاس صحیح
146
86
دقت پاس ٪
62
22
سانتر
14
2
کرنر
1
25
پرتاب اوت
20
18
خطا
23
4
آفساید
0
3
کارت زرد
3
71
دوئل موفق
57
18
نبرد هوایی موفق
14
68
مالکیت ٪
32
2
شوت
1
0
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت داخل محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
293
تعداد پاس
136
256
پاس صحیح
89
87
دقت پاس ٪
65
12
سانتر
8
2
کرنر
0
1
آفساید
0
1
کارت زرد
1
38
دوئل موفق
29
12
نبرد هوایی موفق
7
74
مالکیت ٪
26
3
شوت
5
1
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
1
شوت داخل محوطه
2
2
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
0
289
تعداد پاس
99
243
پاس صحیح
57
84
دقت پاس ٪
58
10
سانتر
6
0
کرنر
1
3
آفساید
0
2
کارت زرد
2
33
دوئل موفق
28
6
نبرد هوایی موفق
7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11