فوتبــال 11

شنبه، 29 شهریور 1399 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
6.41
نمره
6.92
15
شوت
9
3
شوت در چارچوب
5
6
شوت خارج چارچوب
1
6
شوت بلاک شده
3
8
شوت داخل محوطه
7
7
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
2
533
تعداد پاس
386
433
پاس صحیح
286
81
دقت پاس ٪
74
35
سانتر
10
8
کرنر
1
27
پرتاب اوت
20
9
خطا
9
4
آفساید
1
2
کارت زرد
0
53
دوئل موفق
58
19
نبرد هوایی موفق
28
50
مالکیت ٪
50
4
شوت
4
0
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
0
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
235
تعداد پاس
233
179
پاس صحیح
186
76
دقت پاس ٪
80
10
سانتر
5
2
کرنر
0
3
آفساید
1
1
کارت زرد
0
27
دوئل موفق
30
9
نبرد هوایی موفق
15
66
مالکیت ٪
34
11
شوت
5
3
شوت در چارچوب
3
5
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
3
5
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
2
298
تعداد پاس
153
254
پاس صحیح
100
85
دقت پاس ٪
65
25
سانتر
5
6
کرنر
1
1
آفساید
0
1
کارت زرد
0
26
دوئل موفق
28
10
نبرد هوایی موفق
13
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11