فوتبــال 11

سه شنبه، 11 شهریور 1399 ساعت ۰۳:۳۰
 
آمار بازی
52
مالکیت ٪
48
12
شوت
11
5
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
5
5
شوت بلاک شده
3
3
شوت داخل محوطه
7
9
شوت خارج محوطه
4
2
مهار دروازه بان
4
389
تعداد پاس
344
301
پاس صحیح
242
77
دقت پاس ٪
70
13
سانتر
24
4
کرنر
10
11
خطا
13
1
آفساید
0
1
کارت زرد
3
42
دوئل موفق
56
16
نبرد هوایی موفق
21
57
مالکیت ٪
43
5
شوت
4
2
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
2
2
مهار دروازه بان
2
246
تعداد پاس
176
203
پاس صحیح
130
83
دقت پاس ٪
74
5
سانتر
9
2
کرنر
2
20
دوئل موفق
24
6
نبرد هوایی موفق
3
44
مالکیت ٪
56
7
شوت
7
3
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
5
6
شوت خارج محوطه
2
0
مهار دروازه بان
2
143
تعداد پاس
168
98
پاس صحیح
112
69
دقت پاس ٪
67
8
سانتر
15
2
کرنر
8
1
آفساید
0
1
کارت زرد
3
22
دوئل موفق
32
10
نبرد هوایی موفق
18
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11