فوتبــال 11

دوشنبه، 20 مرداد 1399 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازی
66
مالکیت ٪
34
14
شوت
11
8
شوت در چارچوب
4
3
شوت خارج چارچوب
6
3
شوت بلاک شده
1
12
شوت داخل محوطه
6
2
شوت خارج محوطه
5
3
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
5
623
تعداد پاس
302
521
پاس صحیح
212
84
دقت پاس ٪
70
10
سانتر
14
5
کرنر
4
13
خطا
23
3
آفساید
3
1
کارت زرد
4
63
دوئل موفق
59
19
نبرد هوایی موفق
30
75
مالکیت ٪
25
5
شوت
5
4
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
3
2
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
383
تعداد پاس
120
332
پاس صحیح
82
87
دقت پاس ٪
68
3
سانتر
5
2
کرنر
2
1
آفساید
1
0
کارت زرد
2
29
دوئل موفق
22
9
نبرد هوایی موفق
8
56
مالکیت ٪
44
9
شوت
6
4
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
3
3
شوت بلاک شده
0
9
شوت داخل محوطه
3
0
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
3
240
تعداد پاس
182
189
پاس صحیح
130
79
دقت پاس ٪
71
7
سانتر
9
3
کرنر
2
2
آفساید
2
1
کارت زرد
2
34
دوئل موفق
37
10
نبرد هوایی موفق
22
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11