فوتبــال 11

پنجشنبه، 16 مرداد 1399 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
9
شوت
4
3
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
1
مهار دروازه بان
2
5
کرنر
5
6
ضربه ایستگاهی
13
15
پرتاب اوت
19
13
خطا
6
3
شوت
2
1
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
0
0
شوت بلاک شده
1
3
کرنر
2
2
ضربه ایستگاهی
6
6
پرتاب اوت
10
6
خطا
2
6
شوت
2
2
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
0
2
کرنر
3
4
ضربه ایستگاهی
7
9
پرتاب اوت
9
7
خطا
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11